Dokument Strategiii Rozwoju Gminy i Miasta Lubawka - do konsultacji mieszkańców

Zapraszamy do zapoznania się z wersją roboczą Startegii Rozwoju Gminy Lubawka 2017-2023. Proszę o przedstawianie uwag, opinii, zgłaszanie zmian na załączonym formularzu konsultacji strategii.

Zapraszamy do udziału w spotkaniach konsultacyjnych - według harmonogramu spotkań

Pliki do pobrania