Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2017.

Zarządzenie nr 47/2017 Burmistrza Miasta Lubawka z dnia 04 kwietnia 2017 roku w sprawie: ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie ich realizacji w roku 2017. 

Pliki do pobrania