Bukówka

1

Sołtysem wsi jest Jan Guzik. Kontakt: 516 324 816

Radę Sołecką tworzą: Jadwiga Jede, Daniel Znamirowski, Justyna Janicka, Marcin Hyziak.

Zebranie wiejskie w sołectwie Bukówka odbędzie w dniu 29.04.2018 roku o godzinie 15:00