Bukówka

1

Sołtysem wsi jest Jan Guzik. Kontakt: 516 324 816

Radę Sołecką tworzą: Jadwiga Jede, Daniel Znamirowski, Justyna Janicka, Marcin Hyziak.