Szczepanów

Szczepanów

Sołtysem wsi jest Radosław Arendarczyk. Kontakt: 516 325 393

Radę Sołecką tworzą: P.Damian Mizera P.Ewa Oleksy P.Aneta Mazur

Zebranie wiejskie w sołectwie Szczepanów odbędzie w dniu 10.05.2018 roku o godzinie 18:30.