Opawa

Opawa

Sołtysem wsi jest Piotr Król. Kontakt: 572 353 734

Radę Sołecką tworzą: Krzysztof Jamro, Janina Gryszun, Alicja Liber, Robert Jamro, Mieczysław Migacz. 

Zebranie wiejskie w sołectwie Opawa odbędzie w dniu 10.05.2018 roku o godzinie 16:00.