Opawa

Opawa

Sołtysem wsi jest Piotr Król. Kontakt: 572 353 734

Radę Sołecką tworzą: Krzysztof Jamro, Janina Gryszun, Alicja Liber, Robert Jamro, Mieczysław Migacz.