Opawa

Opawa

Sołtysem wsi jest Piotr Król. Kontakt: 572 353 734

Radę Sołecką tworzą: P.Mieczysław Migacz P. Krzysztof Jamro P.Alicja Liber P.marzena Król