Jarkowice

Wapiennik w Jarkowicach

Sołtysem wsi jest Katarzyna Doskoczyńska. Kontakt: 572 353 733

Radę Sołecką tworzą: Jadwiga Majcher, Wiesława Łyczko, Krzysztof Nowak. 

Zebranie wiejskie w sołectwie Jarkowice odbędzie w dniu 26.04.2018 roku o godzinie 19:00