Jarkowice

Wapiennik w Jarkowicach

Sołtysem wsi jest Andrzej Majcher. Kontakt: 601700192

Radę Sołecką tworzą: Henryk Kurasz, Małgorzata Kurasz, Jadwiga Majcher, Krzysztof Nowak, Katarzyna Doskoczyńska.

Zebranie wiejskie wybory sołtysa i rady sołeckiej nowej kadencji  odbędzie w dniu 30.03.2019 roku o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Jarkowicach.