Błażkowa

Błażkowa

Sołtysem wsi jest Jan Paszkiet. Kontakt: 572 353 731

Radę Sołecką tworzą: Krzysztof Koch, Marta Dyczkowska, Jan Kujawski. 

Zebranie wiejskie w sołectwie Błażkowa odbędzie w dniu 11.05..2018 roku o godzinie 16:00