Błażkowa

Błażkowa

Sołtysem wsi jest Jan Paszkiet. Kontakt: 572 353 731

Radę Sołecką tworzą: Krzysztof Koch, Marta Dyczkowska, Jan Kujawski.