Chełmsko Śląskie

Chełmsko Śląskie

Sołtysem wsi jest Mirosław Antoniszyn. Kontakt: 667 777 741

Radę Sołecką tworzą: Mariusz Zbrzyzny, Mariusz Górka, Paweł Schilling  Janusz Jędrusik, Ewa Filipek, Joanna Stec, Małgorzata Jeleń.

 Zebranie wiejskie w sołectwie Chełmsko Śląskie odbędzie w dniu 09.05.2018 roku o godzinie 17:00