Niedamirów

Niedamirów

Sołtysem wsi jest Zdzisław Otręba. Kontakt: 516 323 916

Radę Sołecką tworzą: Kazimierz Hajduk, Paweł Berdychowski, Barbara Kozicka. 

Zebranie wiejskie w sołectwie Niedamirów odbędzie w dniu 16.04.2018 roku o godzinie 17:00