Błażejów

Błażejów 

Sołtysem wsi jest Jerzy Skulski. Kontakt: 730 932 592

Radę Sołecką tworzą: Mirosława Ptaszkowska, Tomasz Falkowski, Iwona Darul, Barbara Gancarz

Zebranie wiejskie w sołectwie Błażejów odbędzie w dniu 28.04.2018 roku o godzinie 16:00