Okrzeszyn

Okrzeszyn

Sołtysem wsi jest Rafał Sołdyński. Kontakt: 75 74 22 894

Radę Sołecką tworzą: Sławomir Zieleń, Magdalena Święs, Kamil Jesorski, Iwona Gamoń, Aneta Sołdyńska. 

Zebranie wiejskie w sołectwie Okrzeszyn odbędzie w dniu 19.04.2018 roku o godzinie 16:00.