Okrzeszyn

Okrzeszyn

Sołtysem wsi jest Rafał Sołdyński. Kontakt: 75 74 22 894

Radę Sołecką tworzą: Kamil Jesorski Mariusz merda Marta jesorska Adam Jakubas Anetta Sołdyńska

Zebranie wiejskie wybory sołtysa i rady sołeckiej nowej kadencji  odbędzie w dniu 24.03.2019 roku o godzinie 18:00 w świetlicy wiejskiej w Okrzeszynie.