Paprotki

Sołtysem wsi jest Maria Mazur. Kontakt: 75 74 11 209

W skład Rady Sołeckiej wchodzą: Małgorzata Sajdak, Mirosława Berdychowska, Marek Czuchoński. 

Zebranie wiejskie w sołectwie Paprotki odbędzie w dniu 14.04.2018 roku o godzinie 16:00.