Paprotki

Sołtysem wsi jest Maria Mazur. Kontakt: 75 74 11 209

W skład Rady Sołeckiej wchodzą: P. Aneta Żuprańska P.Mirosława Berdychowska P.Małgorzata Sajdak P.Marek Czuchoński P. Stanisław Dutkowski