Prace remontowe w Urzędzie Miasta Lubawka - zmiana biur

W związku z wykonywanymi pracami remontowymi w Urzędzie Miasta Lubawka biuro nr 8 tj.:

  1. obsługa gospodarowania odpadami,
  2. wymiar podatków i opłat,
  3. wymiar podatków i opłat lokalnych,

zostało przeniesione do pokoju nr 1 /parter/,

natomiast ochrona środowiska oraz biuro nr 7 tj.:

    4. nieruchomości, mienie i geodezja,

    5. nieruchomości i rozwój wsi,

zostało przeniesione do pokoju nr 13 /I-piętro/.