ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE LUBAWKA

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 21 lipca  2018 roku (sobota) od  godziny 6:00  do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

21 lipca 2018

Lubawka

Ciasna

Chełmsko Śl.

Rynek, Kościelna, Powstańców Śląskich (przy drodze powiatowej
koło wjazdu na cmentarz)

 

Bukówka

(kontener ustawiony będzie koło przystanku PKS)

 

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                                                                                            /-/ Ewa Kocemba