Konsultacje społeczne

W dniu 06 lipca 2018 r. w Domu Kultury w Lubawce odbyły się konsultacje społeczne Strategii Rozwoju "SUDETY 2030". Profesor Marian Kachniarz przedstawił założenia projektu strategii: diagnozę, cele strategiczne, działania. Uczestnicy mieli możliwość dyskusji oraz wnoszenia uwag do projektu dokumentu.