Cały teren trasy zjazdowej stoku narciarskiego w Lubawce jest własnością Gminy Lubawka

Na podstawie umowy zamiany gruntów zawartej pomiędzy Gminą Lubawka a Nadleśnictwem Kamienna Góra, staliśmy się właścicielami nieruchomości o powierzchni 3,4837 hektara, stanowiących część trasy narciarskiej głównego stoku oraz terenu przyległego, na którym lokalizowany jest w okresie zimowym "mały wyciąg".

W zamian za przejęte grunty Gmina Lubawka zaproponowała m.in. ważne dla Lasów Państwowych drogi śródleśne, które dotychczas stanowiły własność komunalną.