Dolnośląscy Liderzy e-Rozwoju JST

Celem projektu jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami.

Efektem końcowym będzie dostęp do portalu, który będzie dawać mieszkańcom/podatnikom bezpieczny dostęp, z wykorzystaniem internetu, do danych z Rejestrów Publicznych (podatki/opłaty) przy wykorzystaniu autoryzacji profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym. Każdy mieszkaniec/podatnik Gminy Lubawka posiadający profil zaufany lub podpis kwalifikowany niezależnie od lokalizacji i czasu będzie mógł poprzez internet uzyskać informacje o swoich zobowiązaniach wobec urzędu a więc kwotach należnych podatków, zaległościach oraz będzie możliwe monitorowanie stanu realizacji sprawy. Logując się do systemu
z wykorzystaniem profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego mieszkaniec/podatnik będzie miał komplet informacji o wszystkich swoich nieruchomościach, danych dotyczących dzierżaw, użytkowania wieczystego jak również dostępna będzie informacja o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje.