Rozpoczęcie Roku Szkolnego w ZSP Lubawka

Uroczystość prowadziła Wiesława Jarzmik, która przywitała gości i  uczniów po okresie wakacyjnym. 

Szczególne słowa zostały skierowane do dzieci klas I szkoły podstawowej oraz ich rodziców. "Pierwszaków". :)

Głos zabrała także Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba, która przywitała uczniów, grono pedagogiczne i gości i życzyła jeszcze lepszych wyników w nauce i w sporcie. 

Jutrzejsze  spotkanie ze szkołą poprzedzi msza święta, która rozpocznie się o 8:00. Dla uczniów, którzy z różnych względów nie będą uczestniczyli na mszy świętej przygotowane są zajęcia w świetlicy. Po mszy świętej na uczniów czeka Dzień Integracji, który ma na celu wdrożenie uczniów na rok szkolny 2018/2019.