Strażacy ratownicy już wkrótce otrzymają nowy samochód ratowniczo - gaśniczy

Został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony o dzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:

"Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubawka"

Została wybrana oferta złożona przez firmę:

STOLARCZYK MIROSŁAW TECHNILOGIA POŻARNICZA

Siedziba: 25-116 KIELCE ul. Ściegiennego 268A

Wykonawca na wykonanie  zamówienia zaoferował:

1. Cenę: 841.935,00 zł

2. Okres realizacji: 20.10.2018 r.

3. Okres gwarancji: 24 miesiące.