Odbiór promesy dla OSP Lubawka

Po wielu, długich miesiącach szkukania źródeł finansowania, pisania wniosków o dofinansowanie, spinania budżetu i ustalania specyfikacji technicznej, ochotnicy z Ochotniczej Straży Pożarnej w Lubawce odebrali promesę - od Wojewody Dolnośląskiego Pawła Hreniaka Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Lubawka", która znajduję się w systemie KSRG nastąpi do 20.10.20018 r. Przypominamy, że wykonawca został wyłoniony w przetargu nieograniczonym za cenę 841.935,00 zł.