Budżet Gminy Lubawka: prorozwojowy i bezpieczny!

Od kilku lat gmina sukcesywnie inwestuje w rozbudowę i przebudowę szkół, w rozbudowe infrastruktury drogowej, utrzymania oraz ulepszania funkcjonującego oświetlenia, przeprowadzania termomodernizacji budynków. Przed Gminą również ważne wyzwanie, którym jest zagospodarowanie  zbiornika Bukówka, na który dostaliśmy prawie 5 milionów zł dofinansowania z programu Interreg Czechy-Polska.  Pomimo dużej ilości inwestycji i bieżących wydatków, Gmina Lubawka, co roku otrzymuje pozytywną opinie RIO o planowanych budżetach i wykonanych wydatkach półrocznych oraz rocznych. Aktualnie najświeższa pozytywna opinia RIO o wykonaniu budżetu za I półrocze.