Kolejna inwestycja drogowa w naszej gminie oficjalnie odebrana!

Nowy odcinek drogi o nawierzchni asfaltowej z pełną podbudową o długości 370 mb został wykonany w Okrzeszynie (tzw. droga na osiedle).  Wartość prac wyniosła ponad 445 tys. zł. Do inwestycji Gmina uzyskała pomoc finansową w formie dotacji celowej  z UMWD w wysokości  63 tys. zł.
Wykonawcą robót była wyłoniona w przetargu nieograniczonym lokalna firma: Inżynieria Lądowa INTERKO Krzysztof Kozłowski z Kamiennej Góry.