Będzie szacowanie strat suszowych w rolnictwie na terenie Gminy Lubawka

Zgodnie z informacją otrzymaną w dniu 04.10.2018r. z Wydziału Nieruchomości, Rolnictwa i Środowiska Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu po dokonanej analizie klimatycznego bilansu wodnego dla poszczególnych gatunków roślin uprawnych i gleb zawartych w rozporządzeniu  z dnia 22 marca 2017 roku Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie wartości klimatycznego bilansu wodnego, możliwe będzie szacowanie szkód w trwałych użytkach zielonych na podstawie analogii wymagań wodnych z uprawami ziemniaka.

    Na tej podstawie- Burmistrz Miasta Lubawka ponownie złożył wniosek o powołanie przez Wojewodę Dolnośląskiego komisji do spraw szacowania szkód spowodowanych przez suszę na terenie Gminy Lubawka. Po powołaniu komisji rozpocznie się szacowanie szkód w gospodarstwach rolnych.