Zmiana terminów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców

Gmina Lubawka informuje, że ze względu na przypadające w miesiącu grudniu 2018 roku i styczniu 2019 roku dni wolne od pracy, zmianie ulegają terminy odbioru odpadów komunalnych.

 

Dzień Świąteczny

Zmieniony dzień odbioru odpadów od mieszkańca

25 grudnia 2018

22 grudnia 2018

26 grudnia 2018

27 grudnia 2018

27 grudnia 2018

28 grudnia 2018

28 grudnia 2018

29 grudnia 2018

3 stycznia 2019

4 stycznia 2019  

4 stycznia 2019

5 stycznia 2019