Czystsze powietrze jednym z priorytetów Aglomeracji Wałbrzyskiej

W przypadku uzyskania przez beneficjentów środków finansowych nas realizację projektu możliwe będzie dofinansowanie modernizacji  systemów grzewczych (np. wymiana kotła, instalacji grzewczej) lub montaż nowego systemu dla energii odnawialnych (np. panele solarne, pompy ciepła) w budynkach jednorodzinnych oraz w lokalach mieszkalnych własnościowych w budynkach wielorodzinnych. W projekcie udział biorą m.in. gmina wiejska Świdnica, Marcinowice czy Kamienna Góra. 

Projekt spotkał się z zainteresowaniem mieszkańców Świdnicy, pokazując że aktualnie mieszkańcom nie obojętna sprawa jakość powietrza, jakim na co dzień oddychją.

W ślad za liderem chcą iść kolejne gminy, które widzą zapotrzebowanie dla tego projektu również u siebie.  Kwota dofinansowania na jaką mogą liczyć osoby zainteresowane projektem to blisko 70% wydatków podlegających refundacji, w maksymalnej wysokości 25 tys. zł dla budynku jednorodzinnego i 10 tys. zł dla mieszkania w budynku wielorodzinnym (wartości mogą ulec zmianie).

Przygotowywany projekt, którego wartość szacowana jest na  kilkanaście milionów złotych, jest jednym z ostatnich, jakie Aglomeracja Wałbrzyska będzie realizować w unijnej perspektywie 2014 -2020. Gminy, będące członkami Aglomeracji Wałbrzyskiej już przygotowują wstępne założenia pod kolejny okres finansowania, który rozpocznie się w 2021 roku.

1546940858_Czystsze%20powietrze%20j.jpg