Zapraszamy na spotkanie konsultacyjne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030

Burmistrz Miasta Lubawka Pani Ewa Kocemba oraz Zarząd Województwa Dolnośląskiego serdecznie zapraszają wszystkich do aktywnego udziału w spotkaniu konsultacyjnym projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030, które odbędzie się w dniu 14 stycznia 2019 r. o godz. 13.00 w sali posiedzeń Sejmiku Województwa Dolnośląskiego (sala nr 1222), w gmachu Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przy Pl. Powstańców Warszawy 1.

Spotkanie jest organizowane przez  Ministerstwo Inwestycji i Rzowoju we współpracy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

Podczas spotkania bęzdie możliwość zapoznania się z projektem dokumentu, zgłaszania uwag i opinii oraz wzięcia udziału w dyskusji.

Zachęcamy do aktywnego udziału w dyskusji na temat celów, kierunków działań oraz mechanizmów prowadzenia polityki regionalnej do 2030 r. oraz ukierunkowania środków finansowych pochodzących z budżetu państwa, jak i funduszy europejskich w nadchodzaących latach.

W załączeniu program konferencji oraz projekt Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.