Akcja protestacyjna nauczycieli w Gminie Lubawka

Do akcji protestacyjnej w Gminie Lubawka przystąpili nauczyciele Zespołu Szkół Publicznych w Lubawce oraz Szkoły Podstawowa w Miszkowicach. W związku z powyższym, zajęcia edukacyjne w obu placówkach zostały zawieszone na czas trwania strajku (do odwołania). W placówkach zabezpieczono opiekę nad dziećmi w świetlicach szkolnych W dniu dzisiejszym w Lubawce w zajęciach uczestniczyło 8 dzieci, w Miszkowicach 3 dzieci. Gmina, jako organ prowadzący jednostki oświatowe monitoruje na bieżąco sytuację dotyczącą sporu zbiorowego nauczycieli w kraju oraz w jednostkach w naszej Gminy.