Informacja z działu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi UMWD

Uprzejmie informujemy, że Samorząd Województwa Dolnośląskiego rozpoczyna prace nad projektem ?Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowych oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2020 rok"

Zapraszamy organizacje pozarządowe oraz podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku do zgłaszania do 18 kwietnia br. swoich propozycji do Programu za mocą formularza dołączonego w załączniku.

Wypełniony załącznik należy przesłać:

? za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: ngo@umwd.pl

lub

? drogą pocztową na adres:

Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Kancelaria Ogólna

Wydział Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

Dział Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi

ul. Walońska 3-5

50-413 Wrocław

z dopiskiem na kopercie ? Program współpracy 2020?

Programu współpracy Samorządu Województwa Dolnośląskiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na Dolnym Śląsku na 2019 rok
http://www.umwd.dolnyslask.pl/wwzop/program-wspolpracy-z-ngo/program-wspolpracy/artykul/program-wspolpracy-samorzadu-wojewodztwa-dolnoslaskiego-z-organizacjami-pozarzadowymi-oraz-in-10/)

W załączeniu także aktualne konkursy dla organizacji pozarządowych oraz informacja z Regionalnego Punktu Doradczego pt. e- Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Pliki do pobrania