Walne Zgromadzenie SUDETY 2030

                9 kwietnia w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Rekreacji w Dobromierzu odbyło się Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy Sudety 2030, w którym uczestniczyła Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba.

                Na spotkaniu omówione zostało sprawozdanie z inicjatyw podejmowanych  okresie od ostatniego posiedzenia walnego zgromadzenia (24.09.2018 r). Podczas spotkania zostały określone najważniejsze zadania i cele jakie sygnatariusze Deklaracji Sudeckiej stawiają sobie w 2019 roku oraz aktualizacja dokumentów regulujących działania sygnatariuszy Deklaracji Sudeckiej. Nastąpił także wybór komitetu sterującego, czyli najszerszej reprezentacji wszystkich sygnatariuszy, koordynującej prace, przygotowującej i rekomendującej dokumenty zatwierdzane przez Walne Zgromadzenie Sygnatariuszy.

1555059067_IMG_0848.jpg