Życzenia z okazji Dnia Strażaka

Z okazji  Dnia Strażaka składamy  najserdeczniejsze życzenia Wszystkim, którzy społecznie i zawodowo pełnią tą zaszczytną funkcję. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz niesienie pomocy potrzebującym to działanie wpisane w codzienną strażacką służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy, a społeczne uznanie niech  Wam zawsze towrzyszy.

Niech święty Florian ma  Was w swojej  opiece !