Spotkanie partnerów REVIVAL!

13 i 14 maja 2019 roku w Kamiennej Górze odbyły się drugie warsztaty partnerskie. 

Pierwszego dnia, partnerzy przedstawili stan roboczy działań pilotażowych ( Lubawka w ramach tego zadania realizuje warsztaty dawnych zawodów, projekt na wykonanie dokumentacji przekształcenia trzech domków Tkaczy Śląskich z funkcji mieszkalnej na użytkową oraz zakup trzech tablic informacyjno-promocyjnych). 

Następnie rozpoczęły się prezentacje oraz harmonogram "Dni działań" oraz projekt gry geocachngowej "REVIVAL! guide". 

Po burzliwych dyskusjach partnerzy udali się na tematyczny spacer po Kamiennej Górze, gdzie Pan Arkadiusz Jaracz przybliżył historie miasta. 

Następnego dnia partnerzy prowadzili rozmowy na temat dokumentacji wskaźników i koordynacji projektów,

Później udali się do Chełmska Śląskiego, gdzie powitała ich Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba a zespół Zgoda powitał ich śpiewem. Pan Szczepan Zając przedstawił prezentacje, zabrał partnerów na tematczny spacer po Chełmsku Śląskim a na końcu czekały na nich mini warsztaty tkackie u Pani Teresy Sobali. 

"REVIVAL! Rewitalizacja historycznych miast Dolnego Śląska i Saksonii".
Realizowanego w ramach programu INTERREG Polska-Saksonia na lata 2014-2020.
Numer projektu: PLSN.01.01.00-DE-0091/17

1557902957_interreg.jpg