Wybory Sołtysa w Chełmsku Śląskim

W dniu 03 lipca 2019 roku odbyło się Wyborcze Zebranie Wiejskie Sołectwa Chełmsko Śląskie, na którym wybrano nowego Sołtysa i nową Radę Sołecką.

Na stanowisko sołtysa zgłoszono jedną kandydaturę, która otrzymała następującą ilość głosów:
1. Bożena Małgorzata Kalabińska  23 /za/ i 10 /przeciw/,

Sołtysem Sołectwa Chełmsko Śląskie została - Bożena Małgorzata Kalabińska.

Podczas zebrania ustalono  -5 osobowy skład Rady Sołeckiej na nową kadencję. W wyborach na członków Rady Sołeckiej Sołectwa Chełmsko Śląskie zgłoszono 5 kandydatów, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie na w/w stanowisko.     

Podczas Zebrania Wiejskiego Wyborczego Sołectwa Chełmsko Śląskie w dniu 03 lipca 2019 roku członkami Rady Sołeckiej nowej kadencji zostali;

  1. Małgorzata Stawarz     
  2. Jolanta Bryś    
  3. Sylwester Zając
  4. Jadwiga Bodzek
  5. Teresa Borys