Rozwiązanie stosunku pracy za wypowiedzeniem dyrektora Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce

W związku z zawiadomieniem z Centralnego Biura Antykorupcyjnego delegatura we Wrocławiu o złamaniu zakazu łączenia prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne, w dniu dzisiejszym 09 lipca 2019 r. został rozwiązany stosunek pracy za wypowiedzeniem z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce.

ZARZĄDZENIE NR 145/2019 BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA z dnia 9 lipca 2019 w sprawie rozwiązania stosunku pracy z dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lubawce.

http://www.bip.lubawka.eu/site/ordinance/show/27046