Informacja Burmistrza Miasta Lubawka w sprawie suszy

     Burmistrz Miasta Lubawka informuje, że w dniu 09.07.2019r. skierowany został do Wojewody Dolnośląskiego wniosek o powołanie komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej w których wystąpiły szkody spowodowane przez suszę.

    Wniosek o oszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym dostępny jest na stronie internetowej: Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu,     

https://www.duw.pl/pl/urzad/wydzialy/wydzial-nieruchomosci-r/oddzial-rolnictwa-i-sro/139,Oddzial-Rolnictwa-i-Srodowiska.html

 

Wersja papierowa wniosku dostępna jest również w siedzibie Urzędu Miasta w Lubawce w Referacie Ochrony Środowiska Mienia Geodezji i Rozwoju Wsi  pok. nr 7, szczegółowe Informacje rolnicy mogą uzyskać od pracownika tutejszego Urzędu pod numerem telefonu  516 317 112.