Wojskowa Komenda Uzupełnień w Kłodzku prowadzi nabór do służby przygotowawczej z przeznaczeniem do korpusu szeregowych, na III turnus w 2019 r.

Obecnie prowadzony jest nabór ochotników na III turnus służby przygotowawczej kształconych na potrzeby korpusu szeregowych w 2019 r. Szkolenie rozpocznie się od 2 września do 20 grudnia 2019r. oraz od 1 października do 20 grudnia 2019r.

W sierpniu br. w Wojskowej Komendzie Uzupełnień w Kłodzku komisja rekrutacyjna przeprowadzać będzie rozmowy kwalifikacyjne w postępowaniu rekrutacyjnym do służby przygotowawczej.
Zgłoś się do Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, ul. Walecznych 61, tel. 261 647 430.

Ochotnicy, którzy chcieli by pełnić tę służbę muszą spełniać następujące warunki:

- posiadać co najmniej 18 lat,

- posiadać odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej, 

- obywatelstwo polskie,

- ochotnik nie może być karany za przestępstwo umyślne, 

- posiadać wykształcenie co najmniej gimnazjalne  na potrzeby kształcenia w korpusie szeregowych.

Do służby wojskowej zachęcamy zarówno mężczyzn jak i kobiety.

Kandydatom kształcącym się w ramach służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych przez cztery miesiące tej służby zapewniamy: bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie i umundurowanie, miesięczne wynagrodzenie finansowe w wysokości 1095 zł. oraz odprawę po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości 2 250 zł. Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy. Ponadto zapewniamy opiekę zdrowotną i pokrywamy koszty ubezpieczenia społecznego. Istnieje również możliwość zdobycia w trakcie odbywania służby przygotowawczej dodatkowych kwalifikacji i umiejętności.

Żołnierze, którzy odbędą w pełnym wymiarze służbę przygotowawczą mogą ubiegać się o powołanie do zawodowej służby wojskowej w jednostkach wojskowych na terenie całego kraju.

Pliki do pobrania