Informacja dla odbiorców energii elektrycznej

PRZYPOMINAMY, ŻE NAJPÓŹNIEJ DO 29 LIPCA 2019 ROKU DO GODZ. 24:00 MIKRO I MALI PRZEDSIĘBIORCY, SZPITALE, JEDNOSTKI SEKTORA FINASÓW PUBLICZNYCH ORAZ PAŃSTWOWE JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE NIEPOSIADAJĄCE OSOBOWOŚCI PRAWNEJ MUSZĄ ZŁOŻYĆ SWOIM DOSTAWCOM ENERGII ELEKTRYCZNEJ OŚWIADCZENIE!

Pliki do pobrania