Trening systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa dolnośląskiego

Trening odbędzie się na terenie Gminy Lubawka poprzez włączenie o godzinie 17.00 syren we wszystkich jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych.