INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA LUBAWKA W SPRAWIE SUSZY

         Burmistrz Miasta Lubawka informuje producentów rolnych z terenu gminy Lubawka, że Wojewoda Dolnośląski Zarządzeniem nr 391 z dnia 06 sierpnia 2019 roku powołał gminną komisję do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej, na obszarach dotkniętych zjawiskiem atmosferycznym - suszą na terenie gminy Lubawka w 2019 roku.

Komisja powołana na podstawie Zarządzenia Wojewody Dolnośląskiego, składająca się z przedstawiciela Urzędu Gminy, Doradztwa Rolniczego oraz przedstawiciela Dolnośląskiej Izby Rolniczej zaczynie swoją pracę w terenie od dnia 12 sierpnia 2019roku.