NOWE RYNKI ZBYTU. Zaproszenie na spotkanie informacyjne

Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej zaprasza na spotkanie dla Przedsiębiorców: NOWE RYNKI ZBYTU

Szczegóły na plakacie w załączeniu.

Elektroniczny Formularz zgłoszenia udziału https://forms.gle/byFDxHaDNXREAnou5
Więcej informacji po numerem telefonu 71 736 63 07

Zapraszamy!