Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego

26 czerwca 2020 r. w ZS-P w Lubawce odbyła się podwójna uroczystość: Wręczenie Nagrody Burmistrza Miasta Lubawka "Złoty Orzeł" za rok szkolny 2019/2020 za wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie i osiągnięcia artystyczne oraz Jubileusz 30-lecia Samorządu Terytorialnego.

Na uroczystość Jubileuszu 30-lecia Samorządu Terytorialnego zostali zaproszeni radni pierwszej kadencji Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce (1990-1994) oraz obecnej Rady Miejskiej w Lubawce.

27 maja 2020 r. minęło 30 lat od pierwszych wolnych wyborów samorządowych. W 30 rocznicę wyborów 1990 obchodziliśmy Dzień Samorządu Terytorialnego. Burmistrz Miasta Lubawka nadmieniła, iż wspólnie zdajemy egzamin z samorządności, który ciągle trwa, mimo zmieniających się warunków politycznych, gospodarczych i społecznych.

27 maja 1990 r. w Gminie Lubawka do Rady Miejsko-Gminnej zostały wybrane 22 osoby, które wybierały spośród siebie burmistrza i zarząd miasta.

Burmistrz Miasta Lubawka Ewa Kocemba podziękowała  radnym pierwszej kadencji Rady Miejsko-Gminnej w Lubawce za trud, troskę, zaangażowanie i odpowiedzialność za decyzje, które miały na celu podnieść jakość życia w Naszej Małej Ojczyźnie, a nie były to wówczas łatwe czasy. Bezrobocie, zmiany polityczne, gospodarcze, społeczne, ale i nadzieja oraz głęboka wiara w lepsze jutro.

W uroczystości uczestniczyło ośmioro radnych pierwszej kadencji.

Burmistrz wręczyła podziękowania dla wszystkich obecnych radnych pierwszej kadencji oraz pamiątkowe upominki.

Dziękujemy za obecność!!!

fot. Krzysztof Jawor - Dziękujemy