Szpaler jarząba szwedzkiego

Szpaler (ok. 30 sztuk) jarząba szwedzkiego o obwodach 180-220cm w rozstawie 10x10m.

Jarząb szwedzki to gatunek rodzimy, naturalnie występujący w północnej części kraju. Na terenie Lubawki poza jego naturalnym zasięgiem. W Polsce występują jedynie 24 pomniki przyrody jarzęba szwedzkiego, z czego wyłącznie 3 na ternie swojego naturalnego występowania. Na Dolnym Śląsku występuje zaledwie jeden pomnik przyrody, jest to aleja w Janowicach Wielkich. Częściowo zachowany szpaler wzdłuż ul. Torowej na terenie Lubawki dawniej należał do niemieckiej osady Dittersbach. Szpaler odznacza się wysokimi walorami krajobrazowymi wprowadzając rytm do krajobrazu dzięki powtarzającej się rozstawie, podkreśla linearność ciągu komunikacyjnego, urozmaica krajobraz rolniczy. Ponadto cechuje się wysoką wartością biocenotyczną i historyczną. Na terenie miasta można spotkać poza tym fragmenty szpaleru wzdłuż ul. Lipowej oraz niewielki szpaler przy Stadionie Sportowym, od strony pól uprawnych.

 

Oprac.

mgr inż. Robert Sobolewski

ogrodnik, architekt krajobrazu, dendrolog

Instytut Architektury Krajobrazu, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu