Niech żyje Ojczyzna! Niech żyje niepodległość! Niech żyje niepodległość! Niech żyje wolność!

Patriotyczny klimat dzięki Szkole Podstawowej w Miszkowicach mogliśmy poczuć już w zeszła środę - 8.11. 2017r. Uczniowie pod okiem wychowawców przygotowali piękny apel. 
Musimy pamiętać, ze dążenie do wolności jest największa siła człowieka, choćby tłamszona, niszczona - nie da się jej zniszczyć! Człowiek nie jest w stanie wyrzec się wolności.