ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH W GMINIE LUBAWKA

Gmina Lubawka organizuje zbiórkę odpadów wielkogabarytowych pochodzących z gospodarstw domowych, tzw. wystawkę. 

Zbierane są wyłącznie:

  • Meble (rozmontowane) oraz inne odpady wielkogabarytowe, w tym armatura sanitarna,
  • Wykładziny, dywany.

Nie będą odbierane odpady niebezpieczne (farby, chemikalia, zużyte opony), które należy dostarczyć bezpośrednio do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych PSZOK w Lubawce przy ul. Zielonej 30.

Odbiór odpadów będzie prowadzony w dniu 18 listopada 2017 roku (sobota) od  godziny 6:00  do 14:00.

Odpady należy złożyć do kontenera ustawionego w wyznaczonych miejscach  umożliwiając  ich sprawny załadunek.

Odpady wielkogabarytowe odbierane są w ramach stałej opłaty wnoszonej przez mieszkańców.

Na co dzień tego typu odpady można bezpłatnie przekazywać do PSZOK w Lubawce przy ulicy Zielonej 30.

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH

18

LISTOPADA

2017 roku

Lubawka

Cmentarna, Karkonoska, Jagiellońska, Krótka

(kontener ustawiony będzie koło budynków Karkonoska 19-20)

Chełmsko Śl.

Kamiennogórska  (kontener ustawiony będzie w okolicy budynków )

 

Bukówka

(kontener ustawiony będzie na placu koło świetlicy)

 

Uniemyśl

(kontener ustawiony będzie na placu przy przystanku PKS)

 

 

                                                                                                                                                                     Burmistrz Miasta Lubawka

                                                                                                                                                                            /-/ Ewa Kocemba