Czy bohaterem można być tylko w nadzwyczajnych okolicznościach?

3 sierpnia 2011 r. Muzeum Powstania Warszawskiego ustanowiło Nagrodę im. Jana Rodowicza "Anody" honorowe odznaczenie dla osób wyróżniających się zaangażowaniem w działaniach społecznych oraz postawą stanowiącą przykład dla innych. Nagroda przeznaczona jest dla współczesnych bohaterów "Powstańców" czasu pokoju.

Obecnie trwa VII edycja Nagrody im. Jana Rodowicza "Anody" z nową kategorią, w ramach której będą honorować osoby odznaczające się wyjątkową inicjatywą społeczną. W kategorii "Wyjątkowy czyn" rozpatrywane są przykłady wspaniałej postawy, odwagi i roztropności. Nagroda promuje jednocześnie wartości, za które walczyli i ginęli Powstańcy (wolność, honor, pomoc słabszym, wierność, męstwo).

Informacje o nagrodzie znajdują się na stronie www: https://www.1944.pl/artykul/zglos-swojego-kandydata-do-nagrody-im.-jana-ro,4727.html

oraz w załączonym pliku.

Pliki do pobrania