Pozwolenie o częściowe użytkowanie budynku ZSP w Lubawce

Gmina Lubawka obecnie stara się o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie pozostałej części budynku dobudowanego oraz część kuchenną w budynku istniejącym.

Zgodnie z art. 56 Prawa Budowlanego (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z późn. zm.) o zakończeniu budowy obiektu i zamiarze przystąpienia do użytkowania zostały zawiadomione odpowiednie instytucje.

Zarówno Komendant Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kamiennej Górze jak i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Kamiennej Górze nie wnieśli sprzeciwu w sprawie uzyskania przez Gminę pozwolenia na użytkowanie wnioskowanych pomieszczeń.

Po uzyskaniu obu opinii w dniu 27.11.2017 r. zostało złożone zawiadomienie o zakończeniu budowy do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Kamiennej Górze.