U naszych czeskich sąsiadów w ILEMNICACH

W spotkaniu uczestniczyli Pani Starosta Miasta Ilemnice - Jana Cechova, Pan Wicestarosta Richiter Vladimir oraz Pan Miroslav Vlasak Starosta Miasta Zacler, który zaaranżował spotkanie.

Uczestnicy spotkania zauważyli wiele podobieństw: liczba ludności miast (około 6.000 osób), położenie n.p.m. ukształtowanie terenu. Gminy borykają się również z podobnymi problemami.

Zadeklarowano możliwość współpracy transgranicznej na wielu obszarach, w zakresie realizacji wspólnych projektów, szczególnie że gminy leżą na obszarze Euroregionu Nysa.