Podsumowanie stanu bezpieczeństwa

Dzisiaj odbyło się spotkanie w sprawie podsumowania stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu kamiennogorskiego w roku 2017 z udziałem Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu.