Fundusz Sołecki -najlepsza inicjatywa

Ogromne gratulacje dla społeczności Opawy! 
W styczniu 2018 roku zgłosiliśmy wieś Opawa do konkursu pod tytułem "Fundusz Sołecki - najlepsza inicjatywa". Tytuł przedsięwzięcia to: Nasze wspólne miejsce odpoczynku "Opawska ostoja". Inicjatywa realizowana ze środków Funduszu Sołeckiego, funduszu Działaj Lokalnie oraz pracy społecznej mieszkańców wsi Opawa. Jako jedyna gmina z województwa dolnośląskiego zostaliśmy wyłonieni w pierwszej edycji konkursu ogólnopolskiego.
W dniu 9 marca 2018 r. odbędzie się gala wręczenia nagród 15-stu nominowanym laureatom z poszczególnych województw podczas naukowej konferencji z okazji Dnia Sołtysa w gminie Nadarzyn. Na uroczyste wręczenie nagród organizujemy wyjazd dla sołtysów oraz licznej reprezentacji sołectwa Opawa