Spotkanie konsultacyjne w sprawie Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030

Szanowni, Państwo,

w imieniu Zarządu Województwa Dolnośląskiego zaparaszam przedstawicieliświata nauki, partnerów społeczno-gospdraczych oraz wszystkich mieszkańców do aktywnego udziału w dyskusji na temat przyszłości regionu, sposobów przezwyciężania różnic rozwojowych oraz kierunków działań wzmacniających jego potencjał i konkurencyjność. 

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2030 jest kluczowym dokumentem określającym kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego i przestrzennego naszego regionu w nadchodzącej perspektywie finansowej UE, z tego względu Zarząd Województwa pragnie zapozanć się z jak najszerszą opinią lokalnych społeczności Dolnego Śląska na temat zagadnień, które znalazły się w projekcie Strategii.

Projekt Strategii wraz z formularzem zgłaszania uwag, zamieszczony został na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego www.umwd.dolnyslask.pl w zakładce Rozwój Regionalny.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 15 marca 2018 r. o godz. 11:00 w Hotelu Mercure w Jeleniej Góry przy ul.Sudeckiej 63.