Przekazanie terenu i placu budowy!

Zbiornik wodny Bukówka to niewątpliwie jedna z największych atrakcji Gminy Lubawka. Wczoraj tj. 11.04.2018 r. odbyło się oficjalne przekazanie terenu i placu budowy dla robót budowlanych objętych projektem pn.: Łączy nas Bóbr współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska Polska. Zadanie podzielone zostało na III części w ramach, których powstać mają:

- miejsca postojowe zlokalizowane w miejscowości Miszkowice,

- dwa wolnostojące budynki sanitarne w Miszkowicach oraz Paprotkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół nich

Łączna wartość zadania to: 1 723 730,30 zł., z czego 80% w wysokości 1 378 984,24 zł stanowią środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostałe 20%  tj. 344 746,06 zł stanowi wkład własny Gminy Lubawka.

Wykonawcą zadania jest: Budownictwo Ogólne Daniel Kubacki.

Przewidywany termin zakończenia ww. zadań zaplanowany jest na 14 września 2018 roku.

1548670058_Logo_cz_pl_eu_barevne.jpg